hrob poručíka Milana Štěrby

hrob poručíka Milana Štěrby