Autor

Touto velmi stručnou a neúplnou bilancí válečné činnosti československých parašutistů Zvláštní skupiny D při II. odboru MNO v Anglii, vyslaných v době druhé světové války na území Čech a Moravy, jsem se pokusil poodhalit tuto část válečné historie. Stručnou jednak proto, že z důvodů omezených možností ne zcela úplnou. Stručnou a neúplnou také proto, že měla své poválečné pokračování k němuž se možná dostaneme v dalších číslech Buchlovského zpravodaje.

Českoslovenští parašutisté se zapsali do našich dějin. Mnozí z nich na listině padlých a bylo by hluboce nespravedlivé, aby jejich boj a přinesené oběti zůstaly jen pouhou epizodou.

 

 

 

 

Jan Štokman

 

 

Ze soukromého archívu Jana Štokmana