Operace ANTHROPOID

Byla to první skupina s teroristickým posláním a také jediná, která jej splnila. Byla vysazena na třetí pokus spolu se skupinami SILVER a SILVER B 29. 12. 1941. Tvořili ji rotní Josef Gabčík a Jan Kubiš. Přistáli místo u Ejpovic na Plzeňsku u Nehvizd u Čelákovic. Dostali se s problémy do Prahy a péčí rodin Svatošových, Moravcových, Baucových, Khodlových, Novákových a Fafkových byly vytvořeny nezbytné podmínky přípravy k provedení atentátu. Za spolupráce s rtm. Josefem Valčíkem ze SILVERU A provedli Gabčík s Kubišem 27. května 1942 atentát na Reinharda Heydricha v zatáčce u Vychovatelny v Praze - Kobylisích za dramatických okolností, které byly a ještě budou mnohokrát popsány. V době razií a stanného práva se ukryli v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, kde po nerovném boji 18. června padli s dalšími parašutisty.