Operace ANTIMONY

Skupina ANTIMONY zahajovala druhou operační vlnu. Byla tříčlenná ve složení : nadporučík František Zázvorka - velitel, četař Stanislav Srazil jeho zástupce a šifrant a svobodník Lubomír Jasínek radiotelegrafista s radiostanicí BARBORA. Po vysazení 24. října 1942 v blízkosti Kopidlna u Rožďálovic na Nymbursku se přesunula do Nové Paky, kde byla přijata na záchytné adrese u Kulhánků. Zahájila první část úkolu. Nalézt doc. Vladimíra Krajinu, štkpt. Morávka a kpt. Bartoše. Pomocí zrádce Karla Čurdy se gestapo dostalo na stopu doc. Krajinovi a také k úkrytu parašutistů v Rovensku pod Troskami. 16. ledna 1943 se gestapo pokusilo o jejich zatčení. Závorka a Jasínek se otrávili. Stanislav Srazil byl zatčen stejně jako doc. Krajina. Později byl získán k radiové protihře HERMELÍN za pomocí stanice BARBORA. Londýn byl v důvěře k vysílání zviklán, zvláště po zařazení smluvených znaků do vysílání. Četař Srazil tak rozhodl o svém osudu. Za pomoci zrádců Kindla a Grabovského pokračoval v radiové protihře, ale tato nesplnila očekávání gestapa. Srazil byl zatčen a v říjnu 1944 v Terezíně popraven.