Operace BARIUM

Skupina byla vysazena v noci ze 3. na 4. dubna 1944 stejným operačním letem jako CALCIUM. Velitel npor. Josef Šandera, zástupce čet. Tomáš Býček a radiotelegrafista čet. asp. Josef Žižka se soupravou radiostanic MARTA, dopadli u Vysoké nad Labem. Potíže na sebe nenechaly dlouho čekat. Záchytné adresy v Holicích a v Rovni byly nespolehlivé a donutily skupinu k tomu, aby se rozdělila, neboť gestapo zahájilo jejich stíhání. Žižka nalezl úkryt v Podštejně, Šandera s Býčkem se přesunuli do Hradce Králové. 19. dubna navázala MARTA spojení s VRÚ v Londýně. BARIUM bylo od počátku neustále ohroženo. Proti parašutistům byli nasazeni osvědčení konfidenti gestapa Gustav Žid, Čurda, Horák, Lepařík. BARIUM bylo ve spojení s gen. Slunéčkem a RADOU TŘÍ. Šandera odmítl požadavek Veselého- Štajnera podřídit se zcela R-3. Poskytoval jí pouze spojovací činnost. 16. ledna 1945 se gestapo dostalo k Šnaderovu úkrytu. Velitel BARIA se pokusil o sebevraždu ranou z pistole do hlavy a později zemřel. Žižka byl zatčen, uvězněn na Pankráci, kde 17. 1. 1945 spáchal sebevraždu. Unikl pouze čet.asp. Býček, který se ukrýval na Semilsku a Železnobrodsku, kde se dočkal osvobození. BARIUM mělo 380 spolupracovníků, z nichž bylo 38 popraveno. Dalších 82 bylo vězněno na Pankráci a v Terezíně. I když skupina byla 16. ledna 1945 zničena, patří nepochybně k desantům úspěšným.