Operace BAUXITE

V noci z 22. na 23. března 1945 byl vysazen na plochu „RYBNÍK“ kpt. Pavel Hromek. Úkolem bylo navázat radiové spojení s VRÚ v Anglii, zásobovací základnou v italském Bari a přijmout spojeneckou vojenskou misi. Byl vybaven radiostanicí JARKA a radiomajákem EUREKA. BAUXITE byla přijata na vykorespondované a zajištěné ploše skupinami TUNSTEN a PLATINUM včetně velení RADY TŘÍ. Karel Veselý - Štajner umístil BAUXITE nejprve v Rudě u Malců, odtud se kpt. Hromek přesunul do Studnice k Musilům. Zde setrval až do druhé poloviny dubna 1945. Denně vedl několikahodinový radiový provoz. Byl zcela samostatný a velmi výkonný. Zajímavou částí jeho poslání byl nepochybně plán na přijetí spojenecké vojenské mise v síti RADY TŘÍ, kterou měl kpt. Hromek zajistit. Mise nakonec vyslána nebyla, zřejmě proto, že celý projekt nebyl ze strany spojenců míněn vážně a výměna radiogramů byla zřejmě pouhou součástí zpravodajských informací o československém domácím odboji. Jestliže došlo alespoň k částečným dodávkám zbraní, lze i tento úspěch připsat na konto BAUXITE s tím, že se na něm podílely i skupiny TUNGSTEN a PLATINUM ve spolupráci s RADOU TŘÍ. Kpt. Pavel Hromek udržoval spojení s Londýnem až do konce války.

Operací BAUXITE vyvrcholil dlouhodobý program zvláštních opearcí organizovaných československou zpravodajskou službou. BAUXITE neměla být zdaleka poslední operací tohoto druhu. V Anglii a Itálii čekaly další skupiny, které měly dosavadní úspěch posílit a rozvinout. K jejich vysazení však již nedošlo a tak se operací BAUXITE program Zvláštní skupiny D fakticky završil a uzavřel.