Operace GLUCINIUM

Velitel npor. Vítěslav Lepařík, zástupce velitele Ludvík Hanina, radiotelegrafista rotný František Trpík,a četař Josef Cikán. Radiostanice s šifrovacím klíčem MARIE.

Skupina byla vysazena místo u Tábora ve „ staré oboře“ u Hluboké. Přistání proběhlo nešťastně. Jedna stanice se rozbila, druhá zůstala viset na stromech. Po marných pokusech o vyproštění zásobníku se stanicí ( byly poraženy čtyři stromy) se velitel rozhodl k odchodu z doskokové plochy.

Bylo ráno, padáky vlály na stromech a v okolí chodili lidé. To předurčilo osud celé skupiny.

Lepařík se oddělil, na záchytných adresách je nepřijímali. Trpíka zatkli četníci 27.7.1944 u Valčova a předali gestapu. Rotný Hanina s četařem Cikánem postupovali sami na Slovácko a byli od moravního mostu v Uh.Hradišti sledováni a na křižovatce k Sadům 5. 8. 1944 zatčeni a převezeni do Prahy na Pankrác. Od popravy je zachránilo Květnové povstání,které jim přineslo svobodu. Lepařík byl koncem srpna zatčen gestapem a pomocí Adolfa Horáka získán ke spolupráci s gestapem. Tento muž, který na svobodě projevil nejednou osobní statečnost a riskoval celý svůj život, v zajetí selhal. Plnil konfidentské poslání a současně hledal cestu k úniku z nastoupené cesty zrady, jejíž hloubku si uvědomoval. Ve svém jednání byl nerozhodný, nedůsledný a nedokázal využít nového postavení k chlapskému rozhodnutí. Nalezl BARIUM, jednal se Šanderou, ale zatajil mu, že je ve službách gestapa. Na svou nerozhodnost nakonec doplatil životem, pro který se tolik ponížil. Gestapo mu nevěřilo, byl znovu zatčen a na příkaz pražské služebny gestapa 28. 5. 1945. v Terezíně popraven.