Operace OUT DISTANCE

Byla první skupinou se sabotážním posláním. Velitelem byl určen npor. Adolf Opálka, dále rotný Karel Čurda a des abs. Ivan Kolařík. 28. 3. 1942 byli vysazeni místo na Táborsku u Ořechova v blízkosti Telče a to tak nešťastně, že při zahlazování stop ztratil Ivan Kolařík doklady, kde měl fotku svého děvčete Milady Hrušákové s věnováním. Opálka se zranil při seskoku a rozhodl, že každý půjde ke svým známým. Opálkovi se podařilo po rekonvalescenci dostat na záchytnou adresu Alfreda Bartoše a odtud do Prahy. Stejnou cestou do Prahy se dostal i Karel Čurda. Ivan Kolařík byl sledován gestapem a tak po zvážení všech okolností se 1. 4. 1942 nedaleko Zlína otrávil. Své příbuzné tím nezachránil. Celá Kolaříkova i Hrušákova rodina byla popravena. Npor. Opálka zůstal v Praze a částečně se podílel na přípravě atentátu proti R. Heydrichovi. Sdílel jejich osud až do 18. června 1942, kdy padl společně s ostatními 6 parašutisty v boji v kostele v Resslově ulici v Praze. Karel Čurda byl v den atentátu v Kolíně. Vrátil se do svého ilegálního bytu a byl odhodlán se bránit. Při domovní prohlídce se ukryl ve světlíku. Zprávy o popravách a tragédii Lidic jím natolik otřásly, že se rozhodl vykoupit život svůj a svých bližních zradou. 16. 6. 1942 se přihlásil na gestapu v Praze a učinil obsáhlou výpověď. Od něho vedla cesta k Bartošovi do Pardubic, k rodinám Moravcových, Baucových a Svatošových v Praze a odtud do posledního úkrytu parašutistů v kryptě kostela v Resslově uici 18. června 1942.