Operace PLATINUM – PEWTER

Z organizačních důvodů byly obě skupiny sloučeny pod operační název PLATINUM. Definitivní složení skupiny tedy bylo kpt. Jaromír Nechanský ve funkci velitele, jeho zástupce rotný Alois Vyhňák, rotný Jaroslav Pešán a četař Jaroslav Klemeš byli zařazeni jako radiotelegrafisté. Technická výbava spočívala v radiomajáku EUREKA a dvou rádiových kompletech ANNA a VĚRA. Každá z radiových stanic používala vlastní šifrovací klíč Spojovací plány HELENA a BETY, zdroje elektrického proudu a dobíječka výstroj doplňovaly.

Nechanského skupina se vývojem událostí dostala na pořad až v polovině února 1945. TUNGSTEN, který její přijetí připravoval na ploše „ RYBNÍK“ v noci ze 16. na 17. 2. 1945. Očekával, že s parašutisty budou současně shozeny zbraně. Přesto, že se podařilo pomocí EUREKY navázat kontakt s pilotem letounu, nebylo PLATINUM na této ploše vysazeno. Z důvodů dosud nejasných přistála Nechanského skupina v oblasti Javorné - Krásná u Nasavrk. Tam ji převzala zajišťovací skupina RADY Třde došlo k setkání s Karlem Veselým - Štajnerem a velitelem TUNGSTENU kpt. Pernickým. PLATINUM se pod záštitou RADY TŘÍ přesunulo na jih. Z Radešínské Svratky a Dolních Borů spolupracovalo na příjmu operace BAUXITE. Nechanského skupina byla dána plně k dispozici RADY TŘÍ a rozdělena Nechanský s Klemešem a stanicí a stanicí ANNOU se přesunuli do Velké Bíteše a převzala radiové spojení s Londýnem za vyčerpanou a přetíženou MILADU. Vyhňák s Pešánem se přesunuli do Velkého Meziříčí. Obě stanice vykorespondovaly několik ploch pro dodávky a příjem zbraní. Na plochy PEC, KAMNA, OKNO bylo vysazeno 14 tun zbraní, munice a trhavin. Konec války zastihl rotného Vyhňáka a rotného Pešána v bojových akcích RADY TŘÍ v prostoru HRBOV. Kpt. Nechanský s čet. Klemešem a stanicí ANNOU byli přesunuti do Prahy k dispozici České národní radě. Tato část skupiny PLATINUM pak sehrála důležitou organizační a spojovací funkci v průběhu pražského povstání. Od 28. 4. 1945 byl kpt. Nechanský prostřednictvím ANNY, obsluhované čet. Klemešem, v neustálém radiovém spojení s Londýnem, Košicemi a později i Plzní. Stal se členem ČNR a vedoucím její vojenské sekce. Zúčastnil se jednání s německým velitelstvím o příměří a kapitulaci německých vojsk v Praze. Radiostanice ANNA odeslala v té době 130 zpráv a plnila své poslání ještě po 9. květnu 1945, kdy přešla do podřízenosti vlády. Podle dostupných informací PLATINUM splnilo se zdarem všechny body svého poslání.