Operace TUNGSTEN

Pro operaci TUNGSTEN byla vybrána dvojice parašutistů - velitel kapitán Rudolf Pernický a rotmistr Leopold Musil. Byla pověřena speciálními úkoly pro přípravu povstání v českých zemích. Byla vysazena 21. 12. 1944 ve 22.00 hodin u Libenic mezi Kolínem a Kutnou Horou. Následující den po orientaci v terénu se vydali na cestu do operačního prostoru u Hlinska. Sedm dní trval jejich stokilometrový pochod ve sněhových závějích s omrzlinami na nohou a obličeji. Při síle je držela chlapská vůle, vědomí vojenské povinnosti a kilo čokolády. 29. 12. 1944 konečně dosáhli cíle a smluveným heslem se ohlásili na záchytné adrese u Musilů. Po ošetření jídle prospali téměř 40 hodin.

Na začátku posledního roku války se TUNGSTEN setkal s velitelem oddílu gen. Svatoně Ottou Kafkou, Karlem Veselým - Štajnerem R-3 rt. Františkem Širokým z CALCIA. Společně probrali úkoly, posoudili možnosti a zásluhou kpt. Pernického se částečně urovnaly kompetenční spory mezi CALCIEM a R-3. V lednu a únoru se TUNGSTEN snažil vytvořit vhodné předpoklady pro příjem zbraní. Zajišťoval nadále radiové spojení RADY TŘÍ s Londýnem. V březnu 1945 přijal TUNGSTEN na ploše „ Rybník“ společně s PLATINIEM zásilku zbraní, spojovacího materiálu operaci BAUXITE. Ve vyčerpávajíích podmínkách, za neustálých přesunů, přišlo květnové povstání v českých zemích. TUNGSTEN stál na jednom z přeních míst. V blízkosti Nového Města na Moravě se přeměnil ve velitelskou skupinu, která zde řídila boje proti ustupující německé armádě a zapsala se tak i po této stránce mezi úspěšné operace zpravodajského odboru.