Jan NAUMOFF

Pilot US 8.th Air Force.

 

Informace ze vzpomínek příbuzného pana J. Ruska ze Šanova, příslušníka čs. jednotek ve Velké Británii.

Jean (Jan) Naumoff se narodil v roce 1917. Otec pocházel z Bulharska, s rodinou však zde, v Šanově, nežil. Matka, rozená Rusková, vychovávala chlapce sama.

Pan J. Rusek si pamatuje, že Jan Naumoff se svou matkou přijel do Šanova v roce 1927 a maminka na něj volala "žán". Chlapci byli příbuzní, kamarádili spolu a též společně chodili do obecné školy v Šanově.

Jan Naumoff s maminkou bydlel v Šanově v místech zvaných "Na kopečku".

Finanční tíseň donutila Janovu matku, aby hledala obživu mimo obec. Podařilo se ji nalézt zaměstnáni s bytem a stravou v Bojkovicích. Jan zde dokončil obecnou školu a vyučil se holičskému řemeslu.

Pan J. Rusek se vyučil u firmy Baťa Zlín v roce 1935. Měl pak více volného času dojíždět do Šanova, obnovit stará přátelství mezi rodáky, taktéž i s Janem Naumoffem, který v té době pracoval u holiče, pana Leopolda Mechla ve Slavičíně (dnešní dílna p. Fojtů). Pan J. Rusek vzpomíná, že někdy v roce 1938 se za Janem zastavil ve Slavičíně, nechal se od něj ostřihat a pak spolu pěšky šli do Šanova. To bylo asi jejich poslední předválečné setkáni.

Jan Naumoff se ještě před vypuknutím války vypravil do Bulharska a s pomoci fotografie hledal svého otce. Toho sice nalezl, ale otec jej odmítl. Odejel proto do USA ke svému strýci Aloisu Ruskovi.

Po vstupu USA do války se Jan Naumoff přihlásil k letectvu. Doposud se nepodařilo věrohodně zjistit, s jakým tYpem letounu bojoval, ani útvar, u něhož sloužil. Jisté však je, že válku přežil a vrátil se do ČSR. Ve Slavičíně se nechal vyfotografovat u místního fotografa pana Vaculíka, jak o tom svědčí razítko fotoateliéru na zadní straně podobenky J. Naumoffa, která je ve vlastnictví pana J. Ruska (viz. ilustrační foto této publikace).

Po válce pravděpodobně sloužil v dopravním letectvu okupační armády USA v Německu a létal do Plzně. Vyskytly se informace, že zahynul při letecké nehodě poblíž Frankfurtu. (Vzpomínky p. Ruska, archiv autora)

Vzpomínka na poválečné setkání s Janem Naumoffem je dále popsána v této publikaci, v medailónku pana Josefa Ruska.

Jan NAUMOFF

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek