Josef JANEČKA

Leading Air Craftsman RCAF (svobodník) Royal Canadian Air Force, Reg. No. R 191 068

 

Jeho otec Josef Janečka se narodil 18. března 1889 ve Slavičíně-Mladoticích. Byl synem Štěpána Janečky, domkaře z Pitína. Matka Anna, narozena, 24. července 1882, byla dcerou Josefa Ovčáčka, domkaře z Rudimova. Rodiče byli sezdáni 4. září 1904.

Josef Štěpán Janečka se narodil 21. července 1913 ve Slavičíně- Mladoticích. (MÚ Slavičín - kniha narozených) Zde též chodil do školy. V červnu 1928 spolu se svojí matkou a sestrou odjeli do Kanady za otcem, který tam už rok pracoval jako klempíř. Mladý Josef se vyučil řemeslu u svého otce, zdatného mistra ve svém oboru. O jeho zručnosti svědčí i skutečnost, že roku 1925 pokryl novým měděným plechem věž slavičínského kostela, jak je zachyceno v pamětní knize farnosti Slavičín z roku 1925.

Josef Janečka neměl možnost studovat, proto pět let navštěvoval večerní kurzy technické školy v St. Johns. Studium dokončil mezi prvními deseti vynikajícími studenty, za což mu jako odměna a uznání bylo vráceno školné. Pracoval na státní železnici C. N. R.

V roce 1942 Josef Janečka dobrovolně vstoupil do Kanadského královského letectva (Royal Canadian Air Force), které bylo součástí Aircraft Modification, Stevenson Field, Manitoba, Kanada. Zde působil jako mechanik motorář u jednotky pro dodatečné přestavby letounů. Válečných operací přímo na bojištích II. světové války se nezúčastnil. To ale nakonec není rozhodující, protože touhu bojovat proti fašismu svým postojem prokázal dostatečně. Že i služba v týlu byla pro výsledky války neméně důležitá a oceňovaná dokazuje mj. to, že za tříleté působení v RCAF obdržel dvě záslužné medaile.

Po válce se osamostatnil a pracoval jako klempíř a instalatér topení vzduchem. V roce 1948 se s manželkou přestěhoval z Kanady do USA. Stal se americkým občanem a v roce 1952 si otevřel v Riverside, llIinois, klempířskou dílnu pod jménem Janecka Sheetmetal Co. Tehdy také začala jeho neúnavná práce pro československé krajanské hnutí. Stojí za to se o těchto aktivitách také zmínit.

Ve Velkém Chicagu přestoupil ze Zahraniční župy kanadského Sokola (jednota "Šefánik" Winnipeg) do Americké obce sokolské a byl místostarostou střední župy a vzdělavatelem obce.

Ihned po příjezdu do USA vstoupil do dvou fllatelistických spolků (First Czechoslovak Phlatelic Club of America a Society for Czechoslovak Philate1ic) a stal se současně jejich předsedou. Ve funkci prezidenta filtelistických klubů neúnavně pracoval více než třicet let - až do své smrti 25. února 1991 v Riverside, llIinois. Po celá léta se neúnavně staral, aby v USA byl vydáván filatelistický materiál s českou tematikou. Jeho přičiněním bylo v USA vydáno přes 30 razítek a 40 frankotipů s bohemoslovenikáIními náměty.

Dne 5. srpna 1972 byl na "Český den" ve Wilberu (Nebraska) pasován na "Blanického rytíře", kteréžto vyznamenání je udělováno jen jedné osobnosti ročně.

V roce 1975 byl na 89. sjezdu filatelistů ve Velkém Chicagu (7. mil. obyvatel) poctěn zlatou medaili "Filatelista roku". (Plaketa "The Newbury Award" se uděluje od roku 1945 každoročně za nejlepší filatelistickou práci roku.)

I v Kanadě se mu dostalo uznání. Kanadská organizace "Canadian Czechoslovak Benevolent Asociation" poctila v roce 1983 Josefa Janečku čestným členstvím. Roku 1985 byl prohlášen Obchodní komorou "Občanem roku" (Riverside Chamber of Commerce Man of the Year, 1985). Pan Josef Janečka je pohřben v National Bohemian Cemetery v Racine, Wisconsin. (Joseph J. Janecka, Mechanical Engineer-vlastní životopis. archiv autora) Ostatní materiál byl převzat a upraven ze ..Zpravodaje B" Bohemoslovanika č. 2/1987, roč. XIX. č. 124 (archiv autora)

Josef JANEČKA

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek