Cyril STROJIL

Četař v záloze Československé vojsko ve Francii Čs. samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii

 

Cyril Strojil se narodil 14. září 1909 v Mladoticích. Otec - domkař Cyril Strojil se narodil 4. července 1871, byl synem Martina Strojila, domkaře z Nevšové, a jeho manželky Františky Tomaníkové.

Matka Františka, narozená 8. října 1872, byla dcerou Františka Studenky, domkaře v Mladoticích, a jeho manželky Františky Parýzkové. (MÚ - Slavičín kniha narozených)

Cyril Strojil se vyučil obchodním příručím-aranžérem. Území protektorátu opustil 25. prosince 1939. Z dostupných archivních materiálů nelze zjistit, jakou trasu zvolil pro odchod do odboje.

Do čs. vojska ve Francii vstoupil 15. února 1940 jako vojín 1. roty pěšího pluku 2., osobní číslo: F 2169. Do Velké Británie připlul dne 13. července 1940 lodí "Rod el Farag" a byl vtělen k pěšímu praporu č. 2. Od 10. září 1943 byl zařazen ke 2. rotě tankového praporu 2. a 22. října téhož roku povýšen na svobodníka, evidenční číslo 5749.

Za bojové nasazení ve Francii obdržel 7. března 1944 čs. vojenskou pamětní medaili se štítkem F - VB, č. legitimace 3942.

V kmenovém listu Cyrila Strojila (VHA Praha 24-20-72165) je u data 1.září 1944 kratičký zápis: "Odešel do pole". Více se nepodařilo vypátrat.

Dne 20. dubna 1945 byl povýšen do hodnosti desátníka a 11. srpna 1945 do hodnosti četaře. Z čs. vojska byl propuštěn 15. července 1945.

Po válce, 12. srpna 1946, obdržel Cyril Strojil "Čs. vojenskou medaili Za zásluhy II. stupně", diplom č. 15040. (VBA Praha, kvalifikační doklady čet. C. Strojila, 24-20-70/68)

Po druhé za hranice vlasti odešel ze Žďáru nad Sázavou 30. června 1948. Usadil se v USA, kde posledních patnáct let svého života pracoval jako skladník.

Přihlásil se a byl přijat dne 25. května 1959 za řádného člena čs. obce legionářů v exilu, v Jednotě Chicago, lIIinois, USA. (Muzeum Slavičín, archivní dokumenty C. Strojila)

Za zásluhy O francouzský národ byl Cyrilu Strojilovi udělen 1. března 1961 rytířský řád "Chevalier" - za jeho odvahu, chrabrost a oddanost francouzskému lidu, č. dekretu 4443. (originál Muzeum Slavičín)

Pan Cyril Strojil zemřel náhle, raněn mrtvicí, v měsíci lednu roku 1970 ve městě Cicero, lllinois, USA.

Na slavičínském hřbitově nedaleko pomníku 28 amerických letců můžete nalézt hrob sestry Cyrila Strojila, paní Františky Vojáčkové a jejího manžela Václava Vojáčka, kteří zemřeli při bombardování Slavičína v dubnu rok

 

Cyril STROJIL

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek