Vladimír FRAJT

Plukovník pěchoty (čs. armáda ve Francii - velitel II. praporu pěšího pluku 2. )(čs. armáda ve Velké Británii-od 1. dubna 1943 velitel pěšího praporu 2.) Velitel transportu důstojníků z Velké Británie do SSSR - ustanoven 4. listopadu 1944 Přednosta "Studijního a výcvikového oddělení MNO" jmenován 15. ledna 1945 Styčný důstojník MNO u ministerstva vnitra (:SR pověřen 18. července 1945 Velitel pěšího praporu 43. od 1. dubna 1947 . Velitel pěšího pluku 6. od 1. května 1947 Zatímní velitel motobrigády kromě své funkce u 6. pěšího pluku "Hanáckého" (VHA Praha, Klasifikační listiny plk. V. Frajta)

 

Vladimír Frajt se narodil 21. února 1895 ve Slavičíně, okr. Uherský Brod. Pocházel z nezámožné: rodiny, která vychovala šest dětí. Otec byl domácím obuvníkem.

Po základním vzdělání studoval Vladimír 4 roky na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, potom .; na státním gymnáziu v Kroměříži, kde maturoval v roce 1915. Celá jeho třída i s třídním profesorem musela k vojenskému odvodu. V. Frajt absolvoval kadetku (školu pro záložní důstojníky) v St. Polten. S rakousko-uherským pěším plukem byl poslán na východní frontu, kde bojoval proti Rusům. O vánocích 1915 byl se svou četou v lesnaté krajině u Lucku na Ukrajině. Napsal o tom článek "Můj Štědrý večer před 25 lety" do časopisu čs. vojska v Anglii "Naše noviny".

V Rusku padl 6. června 1916 do zajetí, ale už 16. srpna téhož roku byl jmenován velitelem čety v srbské legii, organizované v té době v Oděse. Na srbském bojišti setrval jako velitel čety až do 31. květ- na 1918. Od 10. srpna do 11. prosince 1918 působil na francouzském bojišti, opět jako velitel čety, příslušník 21. pluku, s nímž prodělal výcvik v Cognacu a boje na severu Francie. Nepochybně v tom byla i bitva u Terronu a Vouziers v říjnu 1918. Zraněn nebyl. Po návratu do vlasti zůstal v armádě jako aktivní důstojník. Dekretem z 12. července 1919 byl povýšen na kapitána. V letech 1936-37 absolvoval kurz pro vyšší velitele v Praze a v Milovicích.

V roce 1936 sloužil u pěšího pluku v Micha1ovcích. V roce 1938 byl velitelem pohraničního útvaru na severní Moravě. Měl pod svým velením 109 malých pevnůstek (tzv. řopíky). Na podzim 1938 měl být povýšen na podplukovníka, ale to už nebylo realizováno pod vlivem událostí po Mnichovu a pro rozpuštění armády koncern března 1939.

Vladimír Frajt musel odejít do civilního života, rodina měla potíže s ubytováním. Z Hranic odešla do Tovačova, kde bydlela v objektu zámku. V. Frajt pracoval na městském úřadě v Tovačově, absolvoval tříměsíční kurz obchodní školy v Prostějově. Zapojil se do ilegální činnosti v organizaci "Obrana národa". Na výzvu odejel na podzim 1939 přes Maďarsko a Jugoslávii do Francie. Zde se zúčastnil v řadách čs. jednotky ústupových bojů do jižní Francie. Hlavní bitva byla svedena na Loiře. Po porážce Francie odejel na lodi do Velké Británie. Zde byl zařazen jako zástupce velitele, později velitel pěšího praporu (2. prapor). Vedl také jako přednosta studijní skupinu důstojníků pěchoty.

Na podzim 1944 byl určen velitelem transportu padesáti důstojníků pozemního vojska a letectva do SSSR (rozkaz podepsal Jan Masaryk). Cesta vedla přes severní Afriku a střední východ do Baku. Po návratu do vlasti byl na hlavním štábu MNO přednostou studijního a výcvikového oddělení. Jeho posledním místem bylo velitelství 6. pěšího pluku "Hanáckého" v Olomouci, měl hodnost plukovníka. Po únoru 1948 byl vyřazen z armády s důchodem 1058 Kčs, souzen v Brně - důchod snížen na 700 Kčs. Zemřel v Liberci 2. března 1965.

PhDr: Josef Kostlán: " Ve Francii ve dvou válkách". "Národní obrození" č. 22 ze dne 2. listopadu 1993, str. 3

 

Vojenské řády a vyznamenání plk. Vladimíra Frajta :

1922 Čs. válečný křiž, č. dekretu 3394

Čs. revoluční medaile, č. dekretu 2905

Čs. medaile Vítězství, č. dekretu 339

Srbská medaile "Za vojenskou zdatnost', č. dekretu 2048

Francouzská medaile "Commemorative", č. dekretu 306

1945 Čs. válečný křiž 1939, č. dekretu 8290

Čs. vojenská medaile Za zásluhy, č. dekretu 6448

1946 Čs. vojenská pamětní medaile, č. dekretu 972

1947 Pochvalné uznání V. stupně, čj. 18611

Vladimír FRAJT

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek