Operace CALCIUM

Skupina ve složení por. JUDr. Jaroslav Odstrčil - velitel, rtm. Josef Gemrot zástupce, rt. František Široký pomocník a rt. Karel Němčík radiotelegrafista s radiostanicí ZDENKA byla vysazena v noci ze 3. na 4. dubna 1944 u Čejkovic v okrese Chrudim. Na záchytných adresách v Nasavrkách byli odmítnuti a tak se přesunuli do moravské části Vysočiny. Cestou nalezli úkryt ve Střížově a zahájili pátrání po ilegálních organizacích. Dne 21. 5. 1999 navázala ZDENKA radiové spojení s Londýnem VRÚ a zahájila pravidelnou korespondenci. Skupina se dostala do styku s RADOU TŘÍ v jejímž čele stálo vedení reprezentované gen. Lužou a prof. Grňou, fakticky ovšem řízené kpt.gšt. Karlem Veselým-Štajnerem, na jehož žádost a se souhlasem Londýna byla ZDENKA přejmenována na MILADU. Při přesunu na hájenku v Netíně byli prozrazeni gestapu konfidentkou Brixovou a při léčce, do které padli por. Odstrčil a rtm. Gemrot byl tento postřelen, ale zachránil se. Odstrčil se úspěšně bránil proti přesile asi půl hodiny a pak byl zezadu zastřelen. Po ztrátě velitele a zraněného Gemrota, po jistý čas tíha plnění úkolu byla na Širokém a Němčíkovi. Radiostanice ZDENKA ( od 6. 6. 1944) MILADA zahájila opět normální provoz z Proseče u Skutče. CALCIUM dosáhlo v průběhu své činnosti pozoruhodných výsledků. V závěrečných dnech války měla skupina zajišťovat předpokládané shozy zbraní na Českomoravské Vysočině a udržovat spojení s centry v Londýně a Košicích. Při přesunu k plnění tohoto úkolu bylo CALCIUM zadrženo sovětskou skupinou STAS, která mu znemožnila pokračovat v činnosti. Operace CALCIUM byla násilně ukončena 3. května 1945 v době, kdy vrcholila její úspěšná a bohatá zpravodajsko - organizační činnost. Operace je všemi historiky řazena mezi operace úspěšné. Zásluhou CALCIA byla RADA TŘÍ na mapě domácího odboje učiněna zřetelnější.