Operace SILVER A

Skupina byla vysazena 29. 12. 1941 v pořadí jako druhá.Npor. Alfred Bartoš velitel, rtm. Josef Valčík zástupce, Jiří Potůček radiotelegrafista, radiostanice LIBUŠE. Místo u Pardubic byla vysazena mezi Poděbrady a Městcem králové. Skupina se po seskoku nesešla, ale iniciativní a rychlý postup všech parašutistů, hlavně Valčíka, vedl k úspěšnému začátku. SILVER A měl velmi náročné poslání. Obnovil radiové spojení, získal velmi rychle 150 spolupracovníků, navázal spojení s legendárním štkpt. Václavem Morávkem, přes kterého bylo obnoveno předávání zpráv od A-54 Paula Thumela do té doby nejdůležitějšího pramene československé rozvědky. SILVER A zřídil v Lázních Bělohradu záchytné středisko pro příjem dalších parašutistů. SILVER A podstatnou část úkolů splnil. Zradou Karla Čurdy a následným zatýkáním v Praze skončila prakticky slavná činnost této skupiny. Rtm. Josef Valčík padl 18. 6. 1942 v Resslově ulici v kryptě kostela. 21. 6. 1942 se Alfred Bartoš při pronásledování gestapem a přestřelce v ulicích Pardubic postřelil a druhého dne zemřel v nemocnici. Jiří Potůček vyčerpáním usnul v lese u Rosic, kde byl 2. 7. 1942 zastřelen českým četníkem.