Operace POTASH

velitel npor. Jan Bartejs, zástupce velitele rt. Oldřich Pelc, I.radiotelegrafista čet. asp. Josef Machovský a II. radiotelegrafista Stanislav Zuvač seskočili ve dvou průletech v noci ze 4. na 5. května 1944 u Slušovic. Při ukrývání výstroje a radiostanice MÍLA si rotný Zuvač poranil nožem tepnu na levém zápěstí. Po provizorním ošetření se celá skupina vydala na přesun do Vsetína na první záchytnou adresu. 6.května potkala u obce Držková domkaře Hrušku. Ten po krátkém rozhovoru je zavedl k lesnímu úkrytu ve skalách a slíbil pomoc. Místo pomoci přivedl gestapo. Při přestřelce rotný Pelc vyřadil tři Němce.ale sám byl raněn a musel ustoupit. Ostatní parašutisté,varováni střelbou,uprchli. Skupina POTASH byla rozprášena a osudy jednotlivců se vytvářely nezávisle na sobě. Rotný Zuvač byl zatčen na nádraží v Radvanicích u Vsetína, prozradil úkryt radiostanice MÍLA a přistoupil na radiovou protihru MOLDAU. Londýn prostřednictvím skupiny CLAY si ověřil,že stanice Míla nepracuje svobodně, a tak radiová protihra nepřinesla gestapu žádné výsledky. Zuvač byl odtransportován do koncentračního tábora Flossenburg, kde se dočkal osvobození. Bartejs s Machovským odešli na Slovensko. Machovský se pak vrátil do Podivína a do operace již nezasáhl.

Nadporučík Bartejs se po návratu v září 1944 spojil s čet.asp. Šperlem ze skupiny CARBON a později se na CARBON napojil i rt.Pelc. Na schůzce Bogataje a Bartejse byla dohodnuta spolupráce a pomoc. POTASH dostal část zbraní a trhavin od CARBONU a v závěrečné fázi války se soustředil na prostor Uh.Brod - Dolní Němčí – Slavkov, kde provedl několik destrukčních a sabotážních akcí a přepadů německých objektů. Zde se také se zbraní v ruce dočkal vítězství.