Operace CHALK

Ani druhá operace zahájená stejným operačním letem jako SUPLPHUR nebyla úspěšná. CHALK byl vysazen hned v prvních minutách 9. dubna 1944 u Větrova v blízkosti Kamýku nad Vltavou. Operaci CHALK velel npor. Bohumil Bednařík, rt. Vladimír Haupvogel byl jeho zástupcem, čet. Josef Kunzl pomocníkem a rt. František Nedělka radiotelegrafistou s radiostanicí LUDMILA. Skupině se podařilo dosáhnou dílčího úspěchu. LUDMILA se úspěšně ohlásila svému ústředí 8. 5. 1944. To byla první a jediná relace, kterou CHALK uskutečnil na svobodě. V té době již byla v běhu rozsáhlá akce policejního pluku SS. O CHALKU vědělo gestapo již od 20. dubna 1944, kdy byl zajat Adolf Horák - velitel SUPLPHURU. Zprávy získané gestapem vedla do Chrastiček k Václavu Šťastnému, kde se ukrýval rt. Nedělka se stanicí LUDMILA. 13. 5. 1944 byl zajat a pod psychickým tlakem A. Horáka vydal radiovou stanici a prozradil místo úkrytu velitele a dalších kamarádů.. Ti se pod tíhou nastalé situace vzdali gestapu. Při převozu do Prahy se rta. Hauptvogel pokusil o útěk. V přestřelce byl raněn a zastřelil se. Gestapo se pokusilo zajatých parašutistů použít k radiové protihře SENI prostřednictvím stanice LUDMILA. Radiová protihra byla v poměrně krátké době odhalena. Londýn odpovídal zdrženlivě a vyhýbavě. Omezoval své požadavky, takže provoz LUDMILY slábl a v únoru 1945 zcela ustal. Zajatí parašutisté byli uvězněni na Jenerálce v Šáreckém údolí v Praze a zde se dočkali osvobození.