Operace EMBASSY

Velitel Karol Mladý, šifrant - četař Josef Haríň a radiotelegrafista desátník Ján Grajzel. EMBASSY letěla stejným operačním letem jako TUNGSTEN a byla vysazena 22. prosince 1944 po půlnoci asi 15km od prostějovského letiště. Po seskoku se sešel Mladý a Haríň, zatímco Grajzel postupoval sám s radiostanicí KAREL. Najal si taxík k odjezdu na záchytnou adresu. V Hranicích na Moravě byl 22. 12. 1944 zatčen, radiová stanice zabavena, Grajzel uvězněn a převezen do koncentračního tábora Flossenburg, kde se dočkal konce války.

Rotný Mladý a četař Haríň postupovali směrem k Hranicím na Moravě na záchytnou adresu vykorespondovanou desantem CLAY. Po přechodu železniční trati mezi Říkovicemi a Břestem byli zpozorováni železniční stráží. Došlo k přestřelce, v níž byl Mladý raněn do ramene. Štědrý den roku 1944 strávili oba parašutisté v úkrytu na hřbitově v Břestu. V Hranicích, kde dorazili 26. 12. 1944 byli neúspěšní a když se totéž opakovalo na druhé záchytné adrese 29. 12. 1944 v Horní Bečvě, rozhodli se odejít na Slovensko. Při přechodu hranic byl rotný Mladý zastřelen a četař Haríň zasažen do nohy. Podařilo se mu přejít hranice, dostal se k partyzánskému oddílu RODINA ( Vlast) v jejíchž řadách bojoval až do května 1945.