Operace SULPHUR

Skupina ve složení npor. Adolf Horák - velitel a čet. Oldřich Janko radiotelegrafista s radiostanicí PAVLA, startovala 8. 4. 1944 a po půlnoci následujícího dne byla vysazena mezi Kladnem a Rakovníkem u Všetat. SULPHUR byl vysazen s menší navigační chybou jen 15km od stanovené plochy. Padáky zůstaly viset na stromech. Oba parašutisté se přesunuli na Plzeňsko a pokoušeli se nalézt pomoc na záchytných adresách. Nebyli úspěšní a 20. dubna na základě udání jednoho z občanů, kterého se předtím pokoušeli požádat o pomoc, byli obklíčeni četníky ve Zruči u Plzně. Vzdali se bez odporu. Po předání gestapu učinili obsáhlé výpovědi. Adolf Horák prozradil podstatné údaje o vysazení BARIA, CALCIA a CHALKU v jižních Čechách a o přípravě CARBONU A CLAY. Vydal stanici PAVLA. Horák jevil při spolupráci s gestapem ochotu a vlastní invenci. Radiotelegrafista čet. Janko při radiové protihře VALLENSTEIN použil v několika případech varovných signálů. Zpravodajský odbor tak získal jistotu, že stanice PAVLA pracuje pod kontrolou gestapa.. Přesto, aby neohrozila VRÚ životy parašutistů, pokračovala v korespondenci, kterou však utlumila, až konečně v září 1944 celou záležitost ukončila. Pro gestapo, které Oldřichu Jankovi nedůvěřovalo, to byl důkaz o jeho nespolehlivosti a proto byl znovu zatčen, odeslán o Terezína a dne 1. března 1945 popraven. Popraven byl i Adolf Horák, který tak ukončil podivnou hru o svůj život i vojenskou čest. Ztratil v ní obojí proto, že se pokoušel o její zachování na obou stranách. Gestapo tak ukončilo podruhé a definitivně operaci SULPHUR, když již tak půl roku před tím učinil zpravodajský odbor MNO v Londýně.