Operace SPELTER

Stejným operačním letem jako POTASH byla ze 4. na 5. května 1944 dopravena paraskupina SPELTER. Velitel škpt. Břetislav Chrastina, rt. Jaroslav Kotásek zástupce velitele, rt. Rudolf Novotný radiotelegrafista a četař Jan Vavrda pomocník. Radiová stanice s šifrovacím klíčem LENKA.

Přistání u Třebíče nepatřilo k nejlepším začátkům. Skupina se sice sešla celá, nikdo nebyl zraněn, technická výzbroj nepoškozena. Padáky však zůstaly na stromech, a proto se nepodařilo seskok utajit. Ještě než se skupina střetla s gestapem, prodělala zkoušku své vnitřní síly, v níž neobstál velitel.

Před odchodem z doskokové plochy vydal svým mužům záchytné adresy a při brodění přes řeku Jihlavu se již nevrátil. Odešel na Slovensko,kde bojoval v řadách partyzánů a později v 1.čs.armádním sboru v SSSR až do konce války.

Když se zbývající členové svého velitele nedočkali, rozhodli se k samostatnému postupu. Velení se ujal rotný Kotásek a z Myslibořic a Roňova zahájili budování zpravodajské sítě. Narazili však na konfidenta Otu Večeřu a gestapo mělo další významný kanál, kterým se měl stát SPELTER. Vyslalo na čerstvou stopu osvědčené konfidenty – Večeřu, Navrátila a Dycka. Po nich přišel do styku se SPELTEREM oberkonfident Jizera. Bývalý důstojník generálního štábu a zkušený udavač, vystupoval velmi sebejistě. Ve skutečnosti byly tyto návštěvy konfidentů přípravou k rozsáhlé hře, o níž neměl zatím nikdo ze zainteresovaných tušení a která hrozila velkou katastrofou. Byl zajat SULPHUR a CHALK, gestapo četlo zprávy BARIA, dostalo se na stopu CALCIA a rozprášen byl POTASH. V běhu byly dvě radiové protihry a třetí se horečně připravovala. Unikal pouze CLAY a oslabený CARBON. Právě proti nim se nabízela možnost zasáhnout pomocí SPELTERU. Známí pokus o dvojí hru konfidenta Paprskáře vedl k tomu, že byla odhalena skutečná role zrádců. Chyby a omyly pokračovaly, ale první průlom do volavčí sítě gestapa byl proveden. Zatčením několika spolupracovníků však získalo gestapo informaci o pobytu na hájence Vostrý a byl proveden zátah celého prostoru silou 400 ozbrojených Němců. Parašutisté nebezpečí zpozorovali a při pokusu o proniknutí obkličovacím kruhem padl 17.6.1944 rt. Kotásek. Rotný Novotný a četař Vavrda se probili a zachránili se. SPELTER pokračoval v zajišťování vhodných ploch pro příjem zbraní pomocí stanice LENKA. V dubnu 1945 byla činnost SPELTERU podpořena dodávkami zbraní ze zahraničí. Na plochy u Římova a Šašovic došlo 8. a 24. dubna 1945 ke dvěma shozům. Jejich celková váha se odhaduje na 9 tun zbraní a munice. Bylo jich využito k vyzbrojení místních odbojových organizací o síle asi jednoho praporu. SPELTER měl přibližně 250 odbojových spolupracovníků a v závěrečné etapě války se prosadil bojovou činností na celém rozsahu operačního prostoru na jihu Moravy. Korunoval tak úspěšně svou snahu po splnění úkolu, v níž dominuje pevná vůle a odhodlání. Měl také operativní styky s R-3 ( Rada tří- v závěru války řídící odbojová organizace) a pararojem CARBON.